דבר יו”ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
דבר מנכ”ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
שחור, לבן וגוונים של אפור: פלסטינים בתקשורת באינתיפאדה השנייה
מ’סבאל’ה ירוק’ ועד ‘להוריד את הזקנים מהכביש’: ייצוגי זקנה בתוכנית הסָטירה ‘ארץ נהדרת’ בתקופת הבחירות 2006
טיפול בתלונות בארגוני תקשורת: ראייה השוואתית
תפיסת השפעת התקשורת ולגיטימיות דמוקרטית: המקרה של מתנחלי עזה
מהפכה טכנולוגית בעיתונות? רוב המידע החדשותי עדיין זורם בטלפון (ובנייד)
שינויים קוסמטיים או שינויים מהותיים? יחסי תקשורת—ביטחון בראשית המאה העשרים ואחת
השיח הפרלמנטרי בנושא הרגולציה של הטלוויזיה המסחרית
מרחק ראוי: בין הלוקלי לגלובלי — הפקות בין לאומיות של סרטי תעודה טלוויזיוניים