קוראות וקוראים נכבדים, ראשית, אני מבקש לברך את כולם בבריאות טובה ולבשר כי למרות המצב המורכב,...