שני גורמים ממריצים את אופן האסדרה (רגולציה) של כלי התקשורת האלקטרוניים: מחד גיסא סיפור האהבה...

עורכי הספר הציבו לעצמם מטרה: לחקור את "השימושים בתקשורת החדשה ובטכנולוגיות חדשניות והשפעתם על החברה"...

בספר “הרדיו הפיראטי בישראל" מאת החוקרים הוותיקים יחיאל לימור וחנן נוה מוגשים סקירה וניתוח של...

ספרם הערוך החדש של טל סמואל-עזרן ושל דן כספי הוא אסופת מאמרים שכותרתה "מדיה חדשים...

עברה עוד מחצית שנה, והגיליון השלישי של "מסגרות מדיה" בפניכם. בגיליון זה ארבעה מאמרים מקוריים...