שלום לקוראי "מסגרות מדיה", גיליון 5 של "מסגרות מדיה" הרי הוא לפניכם. בגיליון ארבעה מאמרים, שני...

ממלכתיות מול אובייקטיביות מצד אחד עדיין פועמת בעיתונות (לא רק בישראל כמובן ולא רק בשידור הציבורי)...