כללי

שימוש ביישומי רדיו דיגיטלי מקוון: היקף האימוץ וההשלכות האפשריות
דלתיים פתוחות: השפעת התקשורת על המשפט בישראל
Sourcing the news: Key issues in journalism — An innovative study of the Israeli press