טוב להכיר עוד ועוד כותבות ופרסומים העוסקים בהיבטים שונים של נשיות ופמיניזם בטלוויזיה בכלל ובסדרות...

ספרה של ד"ר יעל לוי, חוקרת טלוויזיה פמיניסטית, נפתח באזכורן של דמויות טלוויזיוניות גבריות מוכרות...