בדחילו ורחימו קיבלתי על עצמי את עריכת מסגרות מדיה, הן בשל המורשת המכובדת שהותירו קודמי...