Online First

אלף מילים, 24 פעמים בשנייה: על שילוב מסות וידאוגרפיות באקדמיה
“חזית ועורף לב אחד”: תוכן מופק־יצרכנים וחוסן חברתי בגוגל מפות
זירות מיתוג מעסיק בעיתונות בישראל: אידאליזציה של סביבת העבודה בחברות הייטק
פיקציה: מבחר מאמרים על הדרמה הישראלית בטלוויזיה
פיקציה: מבחר מאמרים על הדרמה הישראלית בטלוויזיה
זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי: קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החרדית
זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי: קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החרדית
לאומיות בארנק: כסף, זהות ואידיאולוגיה בישראל
לאומיות בארנק: כסף, זהות ואידיאולוגיה בישראל