קורבנות מדומיינים, פוגעים מדומיינים: אי־שוויון בייצוגים הטרוסקסואליים ולהט”ביים בסיקור פגיעות מיניות בישראל
תפקיד התקשורת בעיצוב מערכת היחסים בין הקהילה החרדית והמשטרה בישראל בעיתות שגרה ומשבר
תרבות הפקה ואי־שוויון בתעשיית הטלוויזיה בישראל
הבדלים מגדריים בביצועי משחק של זוגות זהים וזוגות מעורבים מבחינה מגדרית: כלי הבוחן PeaceMaker
תקשורת חזותית של אי־שוויון: לקראת צדק חזותי
זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי: קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החרדית
זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי: קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החרדית