בדרך כלל מקדישים העורכים את "דבר העורך" לתיאור המאמרים בגיליון ולהבעת תודות לכל אלו שתרמו...

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תרמה תרומה חיונית ללימודי התקשורת בכל מסגרות הלימוד האקדמיות בישראל,...