הגשת מאמר

מסגרות מדיה הוא כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת. זהו כתב עת אקדמי שפיט, הנכלל ברשימת כתבי העת המוכרים ע”י ות”ת. כתב העת מפרסם בראש ובראשונה מאמרים מקוריים בעברית העוסקים בחקר התקשורת בכלל ובחקר התקשורת הישראלית בפרט. לצד המאמרים מפרסם כתב העת גם מסות, מסות אודיו־חזותיות (מצולמות, מאוירות, וידאוגרפיות, משולבות קול), דו”חות מחקר, דיונים אקדמיים, וסקירות ספרים בתחום התקשורת.

לפני הגשת מאמר יש לקרוא את ההנחיות המצורפות בקובץ הבא:

לנוחותך, קובץ ההנחיות להתקנת מאמרים ורישום מקורות לכתב העת.

כמו כן, דף שער להגשה לכתב העת.

אופן הגשת המאמר בפועל:

יש לשלוח את קבצי המאמר, דף שער חתום ומכתב לעורך במייל אל עורך כתב העת, ד”ר יובל גוז’נסקי yuvalg@mail.sapir.ac.il

בגיליונות נושא יש להוסיף גם את העורך.ת האורח.ת למייל.