קוראות וקוראים נכבדים,  גיליון זה, המוגש לכם כאן, יוצא לאור בתקופה לא קלה לכלל ישראל ולקוראינו...