לפני שהסכמתי לשמש כעורכו של כתב העת "מסגרות מדיה" חשבתי שיהיה זה תפקיד תובעני ואף...