רשימות

עם אליהוא כ”ץ בשדות הקטל של הערוץ הראשון – מסמך אישי
מגבעת רם לרטגרס: 50 שנות אליהוא כ”ץ בחיי האקדמיים
אליהוא כ”ץ: מי האיש החפץ חיים, לראות טוב
בין מונולוג לדיאלוג: על השקפתו ועבודתו של אורן סופר
דברים לזכרו של פרופ׳ דן כספי ז״ל