עיבוד מחדש של מאמר

“חשוב לנהוג באחריות, במסגרת החוק, ללא התלהמות וללא אלימות”: התלהמות, אלימות, והתפוררות חברתית