חקר האינטרנט

מדיה ועיצוב אחריותיות למחדל: נתניהו וממלכתיות של הכחשה סבירה
סנקציות דיגיטליות: כוחם העולה של שירותי אינטרנט מסחריים כשופטים וכשוטרים בזירה הגאו־פוליטית