מסות אודיו־חזותיות

אלף מילים, 24 פעמים בשנייה: על שילוב מסות וידאוגרפיות באקדמיה