מסגרות ברשת

הטוויטר וחשיבותו לחוקרי תקשורת
שיח צפוף: ראיון עם ד”ר עמית קמה, יו”ר האגודה הישראלית לתקשורת
מדברים.ות רק על פוליטיקה וסקס…או שלא?