עיצוב משטר רגולטורי: פיתוח מדיניות לגבי פרסום סמוי בטלוויזיה המסחרית בישראל
הפרסום הסמוי בטלוויזיה בעידן התקשורת השיווקית המשולבת וכלים לרגולציה אפקטיבית של פרסום סמוי
מודל הקניון: אסדרת השידור וההפצה של תכנים אודיו-וויזואליים לפי דרישה
“מדברים כהלכה”: על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית
The Palestinian Arab in/outsiders: Media and conflict in Israel
דלתיים פתוחות: השפעת התקשורת על המשפט בישראל
דלתיים פתוחות: השפעת התקשורת על המשפט בישראל