“חבל טבור שאי אפשר לחתוך”: תקשורת ישראלית כמתחזקת זהות של ישראלים מהגרים בארצות הברית
מלעג מר דרך חיוך קטן ועד לצחוק גדול: הומור כאמצעי ביקורתי בצילום עיתונות בישראל
דיוק “אובייקטיבי” ודיוק “סובייקטיבי” בחדשות פלילים בעיתונות הישראלית
שאלה של אמון: תפיסת תרומתה של התקשורת לירידת אמון הציבור במערכת המשפט בישראל
ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים
ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים
מאוסלו עד ההתנתקות: המאבק על ארץ ישראל השלמה בעיתוני חב”ד
מאוסלו עד ההתנתקות: המאבק על ארץ ישראל השלמה בעיתוני חב”ד
The Arab-Israeli conflict in the media: Producing shared memory and national identity in the global television era