תפקיד הפורומים הווירטואליים בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך היציאה מהארון
מדינה עירומה: ארוס, ציביליזציה וגיליון העירום של השבועון “פנאי פלוס”
“פורום משלהן”: עמדות ביחס לאינטרנט בקרב הגולשות בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות
דיוקן עצמי של עיתונאים בישראל: מאפיינים, ערכים ועמדות
פוליטיקה תקשורתית בת זמננו: אזרחות מקוונת בעידן של מדיה On-Line, חלק א
פוליטיקה תקשורתית בת זמננו: אזרחות מקוונת בעידן של מדיה On-Line, חלק א
Sourcing the news: Key issues in journalism — An innovative study of the Israeli press
Sourcing the news: Key issues in journalism — An innovative study of the Israeli press
Coming home: Media and returning Diaspora in Israel and Germany