כוכב מושפל”: בחינת הקשר בין השפלה בתכניות מציאות ובין הנאת הצופים מהן
“פוּל דוסים. . . מלא משפחות”: מנגנונים טקסטואליים לייצוג מורכב של זהות ישראלית בתכנית המציאות “סוף הדרך 2”
לכודים בין דרמה משטרתית ובין מלודרמה חברתית
הזכות לדעת מול הצורך בנחמה — עיתונאים ורופאים בין פרופסיונליות לפטריוטיזם: סיקור מחלתו של ראש הממשלה אריאל שרון בעיתונות הכתובה בישראל
המלכוד הדמוקרטי: חופש הביטוי וסייגיו
המלכוד הדמוקרטי: חופש הביטוי וסייגיו
The wonder phone in the land of miracles: Mobile telephony in Israel