ממדים אידאולוגיים בשימוש של צעירים ערבים בישראל בשפה ההיברידית “ערביזי”
שימוש ביישומי רדיו דיגיטלי מקוון: היקף האימוץ וההשלכות האפשריות
הלבנת אילי הון: ייצוגים של עושר ועשירים בעיתונות הכלכלית בישראל
השיח התקשורתי בישראל על פילנתרופיה ופילנתרופים
“זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי”: על קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החרדית
על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של “אחרים”
על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של “אחרים”
העולם בצהוב: לידת עיתונות ההמון הארץ-ישראלית (מ”הצבי” ל”האור”, 1914-1884)
העולם בצהוב: לידת עיתונות ההמון הארץ-ישראלית (מ”הצבי” ל”האור”, 1914-1884)