“דמיו זועקים כל העת מן האדמה”: משפט, עיתונות וזיכרון בפרשת רצח הנער דני כץ
המדיום הוא המסר (הפרסומי)? על דרכי ביטוי יצירתיות בקמפיינים פרסומיים באמצעי תקשורת מסורתיים וחדשים
“מאומנות לתעשייה”: גורמים, תהליכים ונקודות ציון בהתפתחות תעשיית הפרסום בישראל
המאבק בין ישראל לארגוני הטרור הפלסטינים על סיקור הסכסוך בעיתונות הזרה
נאמנות למקור: תקשורת, אידיאולוגיה ותרבות פוליטית בישראל
נאמנות למקור: תקשורת, אידיאולוגיה ותרבות פוליטית בישראל