תכתיבים טכנולוגיים ומערכות ערכיות: אינסטגרם ככלי תעמולה
המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה
“לקחת את אמא אתי בתרמיל”: הטלפון הסלולרי והחוויה התרמילאית
“כבר קשה לחלום”: מבנה הקריירה של תסריטאים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית
Foreign news on television: Where in the world is the global village?
Foreign news on television: Where in the world is the global village?