הסתגרות פומבית: נרטיבים של דיכאון בבלוגים
חסינות מטקטיקת השכנוע “גנֵבת הרעם”
התכנסות סביב שני דגלים: חיסולי צה”ל בראי התקשורת הפלסטינית
התערבות או מעורבות: תהליכי רגולציה בענף התקשורת הסלולרית בישראל
דעת מיעוט בעיתונות העברית: ייצוג האוכלוסייה הערבית במרחב ציבורי משתנה
דעת מיעוט בעיתונות העברית: ייצוג האוכלוסייה הערבית במרחב ציבורי משתנה
דעת מיעוט בעיתונות העברית: ייצוג האוכלוסייה הערבית במרחב ציבורי משתנה
חדשות וקורות הימים: מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית והיהודית
חדשות וקורות הימים: מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית והיהודית
Advertising and reality: A global study of representation and content
Advertising and reality: A global study of representation and content