סקירת ספרים

מנותקים: מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם?
Defiant Discourse: Speech and Action in Grassroots Activism. Tamar Katriel [2020]. Routledge, 201 pages
משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום. ספרה של אלה בן-עטר (2019). הוצאת פרדס, 200 עמודים
משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום. ספרה של אלה בן-עטר (2019). הוצאת פרדס, 200 עמודים
.The Mourning News: Reporting Violent Death in a Global Age. Tal Morse, Peter Lang. 267 pages
.The Mourning News: Reporting Violent Death in a Global Age. Tal Morse, Peter Lang. 267 pages
Spiritual News: Reporting Religion around the World. Cohen, Yoel (Editor). New York: Peter Lang, 2018. 426 pages
Spiritual News: Reporting Religion around the World. Cohen, Yoel (Editor). New York: Peter Lang, 2018. 426 pages
חשופים בעלטה: המוסד, השב”כ והתקשורת הישראלית
חשופים בעלטה: המוסד, השב”כ והתקשורת הישראלית
מולדת פצועה: שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי
דילוג לתוכן