חקר עיתונות

מסכי ברזל – צריכת מידע ומדיה בזמן מלחמת חרבות ברזל
שיתוף פעולה של קבוצת מיעוט עם קבוצת הרוב: חשיפה לתקשורת כמקדמת מעורבות של חרדים במאמץ המלחמתי