מעבר למסגרת – מסות

מסכי ברזל – צריכת מידע ומדיה בזמן מלחמת חרבות ברזל
שיתוף פעולה של קבוצת מיעוט עם קבוצת הרוב: חשיפה לתקשורת כמקדמת מעורבות של חרדים במאמץ המלחמתי
אלף מילים, 24 פעמים בשנייה: על שילוב מסות וידאוגרפיות באקדמיה
זירות מיתוג מעסיק בעיתונות בישראל: אידאליזציה של סביבת העבודה בחברות הייטק
סנקציות דיגיטליות: כוחם העולה של שירותי אינטרנט מסחריים כשופטים וכשוטרים בזירה הגאו־פוליטית
לא גן ולא ג’ונגל: לקראת ניסוח הולם של בעיית יסוד בדמוקרטיה הישראלית