ארכיון מאמרים

מנותקים: מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים בבוקר ללא הסמארטפון שלהם?
סנקציות דיגיטליות: כוחם העולה של שירותי אינטרנט מסחריים כשופטים וכשוטרים בזירה הגאו־פוליטית
אותנטיות־שמרנות־כוח: קריאות של נערות ישראליות בדמויותיהן של וונדר וומן והשחקנית גל גדות
Defiant Discourse: Speech and Action in Grassroots Activism. Tamar Katriel [2020]. Routledge, 201 pages
עם אליהוא כ”ץ בשדות הקטל של הערוץ הראשון – מסמך אישי
מגבעת רם לרטגרס: 50 שנות אליהוא כ”ץ בחיי האקדמיים
אליהוא כ”ץ: מי האיש החפץ חיים, לראות טוב
איפה הן הלסביוֹת ההן?: שינויים בייצוגי הלסביוּּּּת בעיתונות העברית במהלך המאה ה־20
המלכוד של עיתונאי המשפט בישראל בעידן המקוון
הטוויטר וחשיבותו לחוקרי תקשורת
לא גן ולא ג’ונגל: לקראת ניסוח הולם של בעיית יסוד בדמוקרטיה הישראלית
עושות ועושים חדשות בישראל בתקופת הקורונה: נשים בחדשות – ממצאי פרויקט ניטור התקשורת הבין־לאומי, 2020
שיח צפוף: ראיון עם ד”ר עמית קמה, יו”ר האגודה הישראלית לתקשורת
מיתוג חדשנות מלמטה־למעלה: פעפוע רעיון ה”סטארט־אפ ניישן” בתקשורת
מדברים.ות רק על פוליטיקה וסקס…או שלא?
בין מונולוג לדיאלוג: על השקפתו ועבודתו של אורן סופר
תבהלת המסכים: ניתוח ביקורתי ומטא-אנליזה של הנחיות ארגון הבריאות העולמי להגבלת השימוש במסכים בקרב ילדים
שמונה סוגיות בתהליך האתי של קבלת החלטות בעשיית סרטים תיעודיים בעיני יוצרים ישראלים
“שום מחשבה על הנזק שהם עושים לענף שלהם”: התפתחות העיסוק העיתונאי והשיח המקצועי בעיתונות הספורט 1949-2013
“לימוד התורה שלנו מגן ושומר גם עליכם”: המסגור של תקופות הכינון של ממשלות ישראל האחרונות (2013-2020) ביומונים החרדיים
יציבות, מגוון ואידאולוגיה בתשומת הלב התקשורתית לנושאי מדיניות ציבורית בתקופת הבחירות 2020-2019
דפוסי שימוש של עוזרים פרלמנטריים ברשתות החברתיות כמתווכים עבור המחוקקים בישראל, בגרמניה ובארצות הברית
משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום. ספרה של אלה בן-עטר (2019). הוצאת פרדס, 200 עמודים
מסרונים בקמפיינים פוליטיים והשתתפות אזרחים
הלם קרב בקולנוע תיעודי ישראלי עכשווי של במאיות
משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום. ספרה של אלה בן-עטר (2019). הוצאת פרדס, 200 עמודים
איזה מין נשיא: פרשת משה קצב כנקודת מפנה בשיח התקשורת על עבירות מין בישראל
“האירוויזיון בסכנה!”: המסגור התקשורתי של אירוח תחרות האירוויזיון בתל אביב כמשקף שסעים חברתיים ושיח של חרדה לאומית
הכל בעיני המתבונן: הבניית תפיסת התקשורת כעוינת (HMP) בקרב סטודנטים פרו-פלשתינאים ופרו-ישראלים בארצות הברית
מלכודת תיירים: הטמעת מסרים שכנועים בקבוצות תיירות פנים בפייסבוק
.The Mourning News: Reporting Violent Death in a Global Age. Tal Morse, Peter Lang. 267 pages
.The Mourning News: Reporting Violent Death in a Global Age. Tal Morse, Peter Lang. 267 pages
מחאה מקומית: סיקור המחאה החברתית של קיץ 2011 במקומונים הישראליים
סקס, תקשורת ופוליטיקה: האם (ומה) רוצה הציבור בישראל לדעת על חיי המין של פוליטיקאים
דור ה-Z בעד תוכן שיווקי: תפיסות ועמדות של בני נוער ישראלים כלפי תוכן שיווקי באתרי חדשות באינטרנט
“המתבגרים” בערוץ הילדים: התמודדות עם טאבו על דיון במיניות בטלוויזיה לילדים בישראל
Spiritual News: Reporting Religion around the World. Cohen, Yoel (Editor). New York: Peter Lang, 2018. 426 pages
טקסי היפוך בקולנוע העממי היידי ובקולנוע העממי הישראלי
Spiritual News: Reporting Religion around the World. Cohen, Yoel (Editor). New York: Peter Lang, 2018. 426 pages
מוות, זיכרון ומיתוס: סיקור מות מדינאים ואנשי רוח בעיתונות העברית: 1904–1995
מין, מדע, מדיה: ניתוח ההיבטים הפומביים של הייעוץ המיני בעיתונות הייעודית העברית
חשופים בעלטה: המוסד, השב”כ והתקשורת הישראלית
הבלוגוספירה של המגזר הערבי בישראל כאמצעי תקשורת אלטרנטיבי
חשופים בעלטה: המוסד, השב”כ והתקשורת הישראלית
מולדת פצועה: שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי
מעצים או מחליש? הקשר בין חשיפה למיסגור התקשורתי לבין הון פסיכולוגי ורווחה נפשית
גבולות הדיסציפלינה ותכני קורסי “מבוא לתקשורת”: האם הגיעה כבר התקופה החמישית
מוציאים לאור כמתווכי תרבות : היסטוריה תרבותית של מאה שנות מו”לות עברית בישראל (2010-1910)
תקשורת קהת שיניים; קביעת סדר היום הצבאי-ביטחוני בישראל בעתות שגרה
מולדת פצועה: שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי
על אלף מילים ששיבשו תמונות – שגגות ודיאלוג בעקבות פרסום מידע ממצלמות מעקב
דברים לזכרו של פרופ׳ דן כספי ז״ל
ייצוג עצמי של אנשים עם מוגבלויות: מִגבּוּל הקהל, אתגור הנורמות האסתטיות והדהוד אירוני
מוציאים לאור כמתווכי תרבות: היסטוריה תרבותית של מאה שנות מו”לות עברית בישראל (2010-1910)
‘החייל אינו זמין כעת’: טירונות צבאית, מוסדות טוטליים והטלפון הסלולרי
“שמרו על עצמכם שם בדרום”: היפוך תפקידים בשיח שבין שדרני הרדיו החינוכי והמאזינים בזמן חירום
מאין לאן: מחקר תקשורת ונשים בישראל – סיכום ביניים
“מצבי גבול תקשורתיים”: תפיסות של קבוצות מיעוט את ייצוגן התקשורתי במדיה המרכזית בישראל
מדברים אקטואליה – אוריינות תקשורת. מירה פוירשטיין (2016) ת״א: מכון מופ״ת, 318 עמודים.
Thank you for dying for your country: commemorative texts and performances in Jerusalem. Chaim Noy, Oxford University Press, 2015, 261 p
קביעת סדר היום, הזרימה הדו-שלבית והבלוגים הטכנולוגיים: תפקיד הבלוגרים הטכנולוגיים בזרימת המידע
קפיטליזם בהסוואה: עשר טקטיקות של יצירת תודעה כוזבת לגבי יחסי-העבודה בסידרה “בוס בהסוואה”
.Thank you for dying for your country: commemorative texts and performances in Jerusalem. Chaim Noy, Oxford University Press, 2015, 261 p
“יצאנו לבדוק עם מי שתמיד אומרים את האמת”: הילד-המבוגר בפרסומות ישראליות
מדברים אקטואליה – אוריינות תקשורת. מירה פוירשטיין (2016) ת״א: מכון מופ״ת, 318 עמודים.
ריבוזום על סדר היום – המדע על פי לונדון את קירשנבאום
הצורך בחוויה של הכלה פסיכולוגית כמניע לשימוש בפייסבוק
“תקרת הנייר”: תת-הייצוג של נשים על בולי ישראל
עיצוב מסרים לקהל מבית ומחוץ: כיצד מנהיגים ישראלים מציגים את הסכסוך בסביבת תקשורת משתנה?
נאמנות למקור: תקשורת, אידיאולוגיה ותרבות פוליטית בישראל
“דמיו זועקים כל העת מן האדמה”: משפט, עיתונות וזיכרון בפרשת רצח הנער דני כץ
“מאומנות לתעשייה”: גורמים, תהליכים ונקודות ציון בהתפתחות תעשיית הפרסום בישראל
המדיום הוא המסר (הפרסומי)? על דרכי ביטוי יצירתיות בקמפיינים פרסומיים באמצעי תקשורת מסורתיים וחדשים
נאמנות למקור: תקשורת, אידיאולוגיה ותרבות פוליטית בישראל
המאבק בין ישראל לארגוני הטרור הפלסטינים על סיקור הסכסוך בעיתונות הזרה
העולם בצהוב: לידת עיתונות ההמון הארץ-ישראלית (מ”הצבי” ל”האור”, 1914-1884)
הסיפור החלוצי של חקר דעת הקהל בישראל: המכון למחקר חברתי שימושי, 1994-1947
הסיפור החלוצי של חקר דעת הקהל בישראל: המכון למחקר חברתי שימושי, 1994-1947
שימוש ביישומי רדיו דיגיטלי מקוון: היקף האימוץ וההשלכות האפשריות
“זה לא קולנוע, זה מפגש חברתי”: על קהילתיות וגבולות חברתיים בתרבות הפנאי החרדית
על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של “אחרים”
הלבנת אילי הון: ייצוגים של עושר ועשירים בעיתונות הכלכלית בישראל
על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של “אחרים”
ממדים אידאולוגיים בשימוש של צעירים ערבים בישראל בשפה ההיברידית “ערביזי”
השיח התקשורתי בישראל על פילנתרופיה ופילנתרופים
העולם בצהוב: לידת עיתונות ההמון הארץ-ישראלית (מ”הצבי” ל”האור”, 1914-1884)
תכתיבים טכנולוגיים ומערכות ערכיות: אינסטגרם ככלי תעמולה
“כבר קשה לחלום”: מבנה הקריירה של תסריטאים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה הישראלית
המארג הרגולטורי-חינוכי: סימון תכניות טלוויזיה בסביבה התקשורתית החדשה
Foreign news on television: Where in the world is the global village?
“לקחת את אמא אתי בתרמיל”: הטלפון הסלולרי והחוויה התרמילאית
Foreign news on television: Where in the world is the global village?
דילוג לתוכן