לוגו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
לוגו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

דבר מנכ”ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

שיתוף הפעולה עם האגודה הישראלית לתקשורת בהוצאת כתב עת ישראלי לתקשורת הוא ביטוי לתפיסתה של הרשות השנייה ביחס לתפקיד הרגולציה על המדיה. הרשות השנייה כגוף המסדיר את שידורי הרדיו והטלוויזיה המרכזיים בישראל, מחויבת לפרשנות מרחיבה של תפקידה הציבורי והמקצועי. כבסיס לקביעת כללים ואכיפתם, יש צורך בטיפוחה של סביבה תקשורתית פתוחה וביקורתית התורמת לדיון דמוקרטי, לריבוי קולות ולשיח ציבורי מושכל. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נדרשת להיות מעורבת בתהליכים המתרחשים בתקשורת הישראלית בזמן אמת. הרשות אף רואה חשיבות בייזום תהליכים לצורך חידוד והבנה של האינטרס הציבורי ומימושו. גיבוש כללים ואכיפתם, לפיכך, הם מענה לצרכים הציבוריים אשר נכון שיוגדרו תוך חשיבה תאורטית, מחקר וניתוח ביקורתי.

פעולות הרשות ביחס לשינויים המתרחשים בסביבת התקשורת אינן צריכות להיות מגיבות בלבד. כשם שבטבע ובעולם החקלאות נדרשת עבודת הכנה והשקעה ארוכת טווח בקרקע ובסביבת הגידול, כך על הרגולטור בתחום התקשורת לחקור וללמוד כל העת כדי להבין את סביבת התקשורת, את צורכי הציבור ועמדותיו ואת הכלים העומדים לרשותנו לצורך מתן מענה אופטימלי לכל אלה. עלינו לאסוף תשומות מגורמים מגוונים ולהתבסס על ידע וחשיבה ביקורתית על מנת להבטיח תפוקות ראויות, אפקטיביות וממצות.

שמחתי מאוד להתוודע להחלטה על הכנה ופרסום של כתב עת עם האגודה הישראלית לתקשורת. שיתוף פעולה זה הוא ביטוי לתפיסת העולם של הרגולטור. פרסום מחקרים העוסקים בעשייה התקשורתית בהקשר החברתי הישראלי, אשר נכתבים על ידי טובי החוקרים במסגרת קבועה ואיכותית של כתב עת אקדמי, הוא בסיס לצבירת ידע, ללימוד ולדיון מושכל על מקומה של התקשורת בחברה הישראלית. כרשות ציבורית אנו נדרשים להתבסס על כל אלה על מנת לטייב את עבודתנו וליצור רגולציה עדכנית הנותנת מענה לאינטרס הציבורי ומקדמת אותו.

השיח בין האקדמיה לבין הרשות הוא שיח חשוב וחיוני ליצירת דיון ציבורי פורה. ברצוני לברך את האגודה הישראלית לתקשורת ואת קהילת חוקרי התקשורת בכללה על גיליון ראשון זה. במיוחד ברצוני להודות ליו”ר האגודה הישראלית לתקשורת, ד“ר מוטי נייגר, העורך הראשון של כתב העת, לנחמה לאור–דרורי, סמנכ”ל אסטרטגיה ומחקר ברשות השנייה ולחברי מערכת כתב העת, על שיתוף הפעולה ביוזמה חשובה זו. אני מאחל לכולנו המשך עבודה ודיון פוריים בגיליונות הבאים של כתב העת ובבמות ציבוריות נוספות.

מנשה סמירה, מנכ”ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו