לוגו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
לוגו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

דבר יו”ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו גאה להשיק את הגיליון הראשון של כתב העת ‘מסגרות מדיה’. כתב העת הוא יוזמה משותפת של הרשות השנייה והאגודה הישראלית לתקשורת. הגופים הללו חברו יחד כדי ליצור פלטפורמה מקצועית, דוברת עברית, שתאפשר שיח מעמיק על התקשורת בישראל. הרשות רואה בעידוד השיח הציבורי והמחקר בתחום התקשורת חלק מתפקידה האסטרטגי. לפי ראייתנו, תפקידה של הרשות אינו מצטמצם רק בעבודה הרגולטורית השוטפת והחשובה עם הזכיינים, אלא גם בהרחבת הדיון הציבורי ובהעמקת הידע והאוריינות התקשורתיים בישראל. זאת מתוך ההכרה שציבור מעורה ובעל ידע רחב יותר יוכל להתמודד באופן מושכל ומעמיק יותר עם נוף התקשורת המשתנה במהירות בארץ ובעולם.

בד בבד עם הרצון להרחיב את הדיון הציבורי, הרשות שואפת לפתח דיאלוג עם ‘שחקנים’ נוספים בעולם התקשורת הישראלי ובהם אנשי אקדמיה ומחקר, יוצרים וכלל העוסקים בתחום. אנו מאמינים, כי שיח משותף יוצר הפריה הדדית ומעשיר את בסיס הידע שעליו מבססים כולנו את עמדותינו וקובעים את תפיסותינו. הרשות השנייה רואה בכתב העת פרויקט ייחודי וחדשני, שכמוהו לא נראה עד כה בנוף התקשורת הישראלי. כתב העת ישמש במה שבה יוכלו העוסקים בתחום התקשורת, הן מן האקדמיה הן מן הפרקטיקה, לפעול במשותף לצורך העשרה הדדית והעמקת הידע בתחום. המפגש בין אנשי השטח לבין העוסקים בפן התאורטי–אקדמי, בין היוצרים לחוקרים, בין המבקרים לרגולטורים, יפרה את הדיון התקשורתי בארץ, ירחיב אותו ויוציא אותו מהמסגרות הישנות למסגרת חדשה ודינמית.

כתב העת הוא, אם כך, נדבך חדש בשיח הציבורי–תקשורתי בארץ ואנו מקווים שהגיליון הראשון שלו, הרואה עתה אור, הוא תחילתו של מפעל מעשיר וארוך טווח. אני מבקשת להודות ליפעת בן חי שגב, ששימשה יו”ר ועדת מחקר ורב–תרבותיות של מועצת הרשות השנייה, לנחמה לאור–דרורי, סמנכ”ל אסטרטגיה ומחקר ולד”ר מוטי נייגר, יו”ר האגודה הישראלית לתקשורת ברשות השנייה על יוזמתם ותרומתם להוצאת כתב העת בכלל וגיליון ראשון זה בפרט. הללו היו ציר מרכזי בכינון כתב העת ובניסוח הקווים המנחים לפעילותו.

נורית דאבוש, יו”ר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו