תהילה גאדו

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
TEHILAGADO
שנה את תמונת הקאבר שלך

דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, בהנחייתה של פרופ' מיכל פרנקל. מלגאית המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 'עתיד בעברית' והמכון ליהדות זמננו. חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה, ובפרויקטים מחקריים נוספים. מרצה בקריה האקדמית אונו בחוג לחינוך וחברה. ומלמדת גמרא לנשים בביה"ס ללימודי חוץ של מכללת הרצוג.

תחומי מחקר מרכזיים: החברה החרדית בישראל - מגמות של השתנות בחברה זו; תפיסות דתיות ותפיסות תרבותיות; ממשקים בין תרבות לדת; מקומן של נשים בקהילה החרדית.


סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של תהילה גאדו

תפקיד התקשורת בעיצוב מערכת היחסים בין הקהילה החרדית והמשטרה בישראל בעיתות שגרה ומשבר