רונית קמפף

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
ronitka
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של רונית קמפף

הבדלים מגדריים בביצועי משחק של זוגות זהים וזוגות מעורבים מבחינה מגדרית: כלי הבוחן PeaceMaker