נדיב מרדכי

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
NadivM
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של נדיב מרדכי

מדיה ועיצוב אחריותיות למחדל: נתניהו וממלכתיות של הכחשה סבירה