מתן אהרוני

שנה את תמונת הקאבר שלך
Matan Aharoni
שנה את תמונת הקאבר שלך

אנתרופולוג של המדיה המתמחה בשיטות מחקר איכותניות. מתן חוקר את אופני ההפקה, ההפצה וההתקבלות של תכנים אלטרנטיביים, קהילתיים (של קבוצות מיעוט, כגון: חרדים, דתיים ומזרחים) ושל המיינסטרים ואת היחסים בין סוגי התכנים. מחקריו עוסקים בתרבות הדיגיטלית, כולל מחאות ואקטיביזם ברשת, ובייצוגים של מיעוטים בתקשורת (כגון: ילדים, נשים, חרדים, מבקשי מקלט)

סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של מתן אהרוני

Spiritual News: Reporting Religion around the World. Cohen, Yoel (Editor). New York: Peter Lang, 2018. 426 pages
מולדת פצועה: שינויים בייצוג הטראומה בקולנוע הישראלי
דילוג לתוכן