מיכאל בירנהק

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
birnhack
שנה את תמונת הקאבר שלך

מחקריי עוסקים בקשר שבין משפט לטכנולוגיות מידע, ובפרט בהיבטי פרטיות. אני חוקר גם בדיני קניין רוחני, ובכלל זה היסטוריה של התחום.


סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של מיכאל בירנהק