גבי וימן

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
Weimann
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של גבי וימן

אליהוא כ”ץ: מי האיש החפץ חיים, לראות טוב
מעצים או מחליש? הקשר בין חשיפה למיסגור התקשורתי לבין הון פסיכולוגי ורווחה נפשית
כוכב מושפל”: בחינת הקשר בין השפלה בתכניות מציאות ובין הנאת הצופים מהן