דב שנער

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
SIGBER36
שנה את תמונת הקאבר שלך

מומחה בינלאומי לתקשורת במצבי ותהליכי משבר ושינוי (חברתי, תרבותי, בטחוני, פוליטי, איומים בריאותיים). לאחרונה הוא עוסק בעיקר בהיבטים חברתיים ותקשורתיים של ההתמודדות עם מגפת הקורונה. בין היתר, ערך מחקר חלוצי בנושא. מחקר נוסף, מתייחס לתפקוד התקשורת בעת מגפה בקרב צעירים, מבוגרים וקשישים מבחינה בריאותית, חברתית, מקצועית. העיסוק בנושא זה מתווסף להישגיו הקודמים ומציג את פרופ' שנער כאחד המחדשים בחקר התקשורת בתהליכי משבר וכתורם חשוב לחקר והתקשורת ויישומיה בחברה ובתרבות ככלל. יליד ברזיל, בישראל מאז 1950.


סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של דב שנער

עם אליהוא כ”ץ בשדות הקטל של הערוץ הראשון – מסמך אישי