Sharon Rothschild

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
sharonr
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של Sharon Rothschild

קפיטליזם בהסוואה: עשר טקטיקות של יצירת תודעה כוזבת לגבי יחסי-העבודה בסידרה “בוס בהסוואה”