רונית טל-בלום

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
Ronit Tal-Bloom
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של רונית טל-בלום

מעצים או מחליש? הקשר בין חשיפה למיסגור התקשורתי לבין הון פסיכולוגי ורווחה נפשית