רפי מן

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
Raful
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של רפי מן

לאומיות בארנק: כסף, זהות ואידיאולוגיה בישראל
מוציאים לאור כמתווכי תרבות: היסטוריה תרבותית של מאה שנות מו”לות עברית בישראל (2010-1910)
חדשות וקורות הימים: מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית והיהודית