אורית יעל

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
orityaal
שנה את תמונת הקאבר שלך

היסטוריונית של מגדר.

העיתונות העברית מקור מחקר מרכזי.


סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של אורית יעל

איפה הן הלסביוֹת ההן?: שינויים בייצוגי הלסביוּּּּת בעיתונות העברית במהלך המאה ה־20