ארן ליביו

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
orenlivio
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של ארן ליביו

חמושים בלגיטימציה: הצדקות לאלימות הצבאית בחברה בישראל
ממדים אידאולוגיים בשימוש של צעירים ערבים בישראל בשפה ההיברידית “ערביזי”