ג'וסף טורו

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
jturow
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של ג'וסף טורו

America in JeruSALEm: Globalization, national identity, and Israeli advertising