סיגל ברק-ברנדס

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
barakbr
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של סיגל ברק-ברנדס

אילוף הבושה: הפרשות הגוף, פרסום ומסרים תרבותיים
“איפה רוז?!”: בחינת סיקור רציחתה של רוז פיזם בעיתונות הישראלית כמקרה בוחן לייצוגי אלימות נגד ילדים