איה ידלין

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
Aya Yadlin
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של איה ידלין

מדיה ועיצוב אחריותיות למחדל: נתניהו וממלכתיות של הכחשה סבירה