אבשלום גינוסר

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
Avsha
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של אבשלום גינוסר

מדברים אקטואליה – אוריינות תקשורת. מירה פוירשטיין (2016) ת״א: מכון מופ״ת, 318 עמודים.
עיצוב משטר רגולטורי: פיתוח מדיניות לגבי פרסום סמוי בטלוויזיה המסחרית בישראל