ענת פירסט

שנה את תמונת הקאבר שלך
Anat first
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של ענת פירסט

מאין לאן: מחקר תקשורת ונשים בישראל – סיכום ביניים
דעת מיעוט בעיתונות העברית: ייצוג האוכלוסייה הערבית במרחב ציבורי משתנה
מ’סבאל’ה ירוק’ ועד ‘להוריד את הזקנים מהכביש’: ייצוגי זקנה בתוכנית הסָטירה ‘ארץ נהדרת’ בתקופת הבחירות 2006
דילוג לתוכן