Amit Lavie Dinur

שנה את תמונת הקאבר שלך
העלאה
amitld
שנה את תמונת הקאבר שלך
סטטוס חשבון משתמש הוא אושר

המאמרים של Amit Lavie Dinur

פיקציה: מבחר מאמרים על הדרמה הישראלית בטלוויזיה
הזכות לדעת מול הצורך בנחמה — עיתונאים ורופאים בין פרופסיונליות לפטריוטיזם: סיקור מחלתו של ראש הממשלה אריאל שרון בעיתונות הכתובה בישראל